Privacybeleid

Franse Tafelkleden verplicht zich met deze Privacy Policy de privacy van alle bezoekers van de webwinkel Franse-Tafelkleden.nl te beschermen.

Gegevens die we van u verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt, uzelf registreert of producten of diensten bestelt via Franse Tafelkleden, kan er gevraagd worden om bepaalde gegevens, zoals uw naam, contactgegevens en creditcard, in te vullen. Ook kunnen we informatie verzamelen over uw gebruik van onze website, of gegevens over u verzamelen vanuit berichten die u op de website plaatst, en uit e-mails of brieven die u naar ons stuurt.

Gebruik van uw gegevens:

Door de informatie die u geeft, kunnen wij u toegang bieden tot alle onderdelen van onze website en u goederen of diensten leveren waar u om hebt gevraagd. Ook kunnen wij u dankzij deze informatie een rekening sturen of, indien noodzakelijk, contact met u opnemen in verband met bestellingen. Ook gebruiken en analyseren we de informatie die we verzamelen om onze bedrijfsactiviteiten te beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen om uw zienswijze over onze diensten te horen en soms om u te informeren over belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op onze website of betreffende onze dienstverlening. Voorts, voor zo ver u daarin hebt toegestemd, gebruiken we uw gegevens mogelijk ook om u per e-mail te informeren over andere producten en diensten die wij aanbieden, die mogelijk interessant voor u zijn. Als u liever niet hebt dat wij in de toekomst contact met u opnemen, kunt u dit aan ons laten weten.

Openbaar maken van uw gegevens:

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan voor uitvoering van uw bestelling noodzakelijk. Tot slot, indien ons bedrijf een joint venture aangaat met, wordt verkocht aan, of fuseert met een ander bedrijf, worden uw gegevens bekend bij onze nieuwe zakelijke partners of eigenaren. Landen buiten de Europese Economische Ruimte hebben niet altijd goede wetgeving met betrekking tot databescherming. Wij nemen echter altijd stappen om ervoor te zorgen dat derden uw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid. Tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht, zullen wij niets van de informatie die u ons verschaft, delen, verkopen of verspreiden zonder uw toestemming.

Cookies:

Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die wij op uw computer opslaan. Tenzij u, bij het invullen van uw gegevens, hebt aangegeven bezwaar te hebben tegen cookies, zet ons systeem cookies op uw computer wanneer u op de website inlogt. Cookies maken het gemakkelijker voor u om in te loggen en onze site te gebruiken bij toekomstige bezoeken aan onze website. Ook kunnen wij door middel van deze cookies het verkeer op onze website controleren en de inhoud van de website op u afstemmen. U kunt uw computer zodanig instellen dat deze cookies weigert. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen op www.aboutcookies.org. Als u uw computer instelt op het weigeren van cookies, kunt u echter bepaalde functies van onze website niet gebruiken. Indien u in de toekomst geen cookies wilt ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven via klantenservice@Franse-Tafelkleden.nl.

Beveiliging en bewaren van gegevens:

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen en tegen onrechtmatige verwerking, onvoorzien verlies, vernietiging of schade. We slaan uw gegevens op gedurende een redelijke termijn of zo lang als de wet dit vereist.

Toegang en updaten:

U hebt het recht de informatie die wij over u hebben opgeslagen, in te zien en u kunt ons vragen noodzakelijke wijzigingen aan te brengen zodat de informatie nauwkeurig en actueel is. Indien u wilt dat wij iets in uw gegevens wijzigen, neem dan contact met ons op via klantenservice@Franse-Tafelkleden.nl. Wij hebben wettelijk het recht u € 0,23 per pagina, tot een maximaal bedrag van € 4,50, administratiekosten in rekening te brengen om u de gegevens die wij over u hebben, aan te leveren.

Wijzigingen in het privacybeleid:

Alle toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid worden bekend gemaakt via onze website en waar noodzakelijk, verzonden via een e-mailbericht.

Contact:

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken betreffende ons gebruik van uw gegevens kunt u sturen naar klantenservice@Franse-Tafelkleden.nl. Dit privacyreglement is onderdeel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Franse-Tafelkleden.nl.